logo

Visningar i Cambios monter under Vitalis 

Platserna är begränsade så boka in din plats redan idag. Alla visningar sker i Cambios monter B04:02. 

Tisdag 21 Maj

10:00 - 10:30

Boka din plats!

Programpunkt presenteras inom kort


11:00 - 11:30

Boka din plats!

Cambio CDS – ett journalsystemsoberoende kliniskt beslutsstöd som räddar liv 

Kom och lyssna på hur Cambios kliniska beslutsstöd fungerar och hur det kan stötta vårdpersonal att ge ännu bättre vård till patienter. Beslutsstödet går att integrera med vilket journalsystem som helst.

Jimmy Axelsson, Produktägare Cambio 

Isabelle Jensen, Produktspecialist Cambio


12:00 - 12:30

Boka din plats!

COSMIC Ambulansintegration

Ambulanssjuksköterskorna Richard Andersson från Region Kronoberg och Andreas Hedenfalk från Region Jämtland/Härjedalen berättar och visar hur det är att arbeta med integrerade journalsystem mellan sjukhus och ambulans.

Richard Andersson, Ambulanssjuksköterska Region Kronoberg

Anders Hedenfalk, Ambulanssjuksköterska Region Jämtland Härjedalen


13:00 - 13:30

Boka din plats!

COSMIC – en introduktion

Få en övergripande introduktion till COSMIC och huvudfunktionaliteten. Vi visar ett helt flöde och det kommer finnas möjlighet att ställa frågor och förstå hur COSMIC fungerar.

Maria Berg, Verksamhetskonsult Cambio

Johan Thorwid, Produktspecialist Cambio


14:00 - 14:30

Boka din plats!

Att arbeta med analysverktyg direkt i COSMIC

COSMIC Insight är ett flexibelt verksamhetsnära analysverktyg som gör det möjligt för användare att, baserat på vårdrelaterad data, göra analyser direkt i Cambio COSMIC. I Region Värmland används COSMIC Insight. Petra Jonaeus berättar hur de har gått tillväga för att implementera verktyget och vilka nyttor de ser. Ta en titt på hur COSMIC Insight fungerar!

Lisa Rander Guldstrand, Produktansvarig COSMIC Insight, Cambio

Petra Jonaeus, Verksamhetsutvecklare Region Värmland 


15:00 - 15:30

Boka din plats!

Det mobila COSMIC – sparar tid och ökar kvaliteten

Här fokuserar vi på det mobila stödet som sparar minst en timme per dag och användare. Med det mobila stödet kan de flesta uppgifter utföras direkt bedside vilket bidrar till mer patientnära vård. Vi kommer att gå igenom hur det mobila stödet fungerar och vi kommer att titta närmare på de rollbaserade apparna som stödjer exempelvis läkares och sjuksköterskors arbete. Vi fokuserar även på införandeprocessen och vilka tjänster som krävs för ett nytt mobilt arbetssätt.

Karim El Gamrawi, Business Analyst Cambio

Onsdag 22 Maj

9:00 - 9:30

Boka din plats!

Att arbeta med analysverktyg direkt i COSMIC

COSMIC Insight är ett flexibelt verksamhetsnära analysverktyg som gör det möjligt för användare att, baserat på vårdrelaterad data, göra analyser direkt i Cambio COSMIC. I Region Värmland används COSMIC Insight. Petra Jonaeus berättar hur de har gått tillväga för att implementera verktyget och vilka nyttor de ser.

Lisa Rander Guldstrand, Produktansvarig COSMIC Insight, Cambio

Petra Jonaeus, Verksamhetsutvecklare Region Värmlando


10:00 - 10:30

Boka din plats!

AI/Maskininlärning och smarta visualiseringar - Hur kan vården utvecklas med hjälp av innovation och ny teknik

Vi berättar om hur Cambio tillgängliggör COSMICs data för innovationsutveckling och samarbeten med akademien inom AI/Maskininlärning. Vi berättar också om spännande pågående projekt inom AI-baserad textanalys, maskininlärningsbaserad prediktion och SNOMED-baserad visualisering.

Marcus Petersson, PhD Business Analyst, Cambio

Martin Grundberg, Chief Informatics Cambio


11:00 - 11:30

Boka din plats!

Taligenkänning i COSMIC

Taligenkänning är så mycket mer än bara tal till text. Med Nuance Dragon™ kan du styra COSMIC med hjälp av tal och såklart få din dikterade text direkt in i COSMIC. Vår verksamhetskonsult Mikael Kindblad har erfarenhet från flera av våra pilotinstallationer och kan berätta och visa hur framtidens dikteringssituation kan se ut i din COSMIC installation och vilka de viktiga framgångsfaktorerna är.

Mikael Kindblad, Verksamhetskonsult Cambio


12:00 - 12:30

Boka din plats!

Det mobila COSMIC – sparar tid och ökar kvaliteten

Här fokuserar vi på det mobila stödet som sparar minst en timme per dag och användare. Med det mobila stödet kan de flesta uppgifter utföras direkt bedside vilket bidrar till mer patientnära vård. Vi kommer att gå igenom hur det mobila stödet fungerar och vi kommer att titta närmare på de rollbaserade apparna som stödjer exempelvis läkares och sjuksköterskors arbete. Vi fokuserar även på införandeprocessen och vilka tjänster som krävs för ett nytt mobilt arbetssätt.

Karim El Gamrawi, Business Analyst Cambio


13:00 - 13:30

Boka din plats!

Sammanhållen journal mellan Västerås stad och Region Västmanland

Kerstin Bokén, Region Västmanland

Mattias Woggart, Key Account Manager Cambio


14:00 - 14:30

Boka din plats!

COSMIC – en introduktion

Få en övergripande introduktion till COSMIC och huvudfunktionaliteten. Vi visar ett helt flöde och det kommer finnas möjlighet att ställa frågor och förstå hur COSMIC fungerar.

Maria Berg, Verksamhetskonsult Cambio

Johan Thorwid, Produktspecialist Cambio


15:00 - 15:30

Boka din plats!

COSMIC Ambulansintegration

Ambulanssjuksköterskorna Richard Andersson från Region Kronoberg och Andreas Hedenfalk från Region Jämtland/Härjedalen berättar och visar hur det är att arbeta med integrerade journalsystem mellan sjukhus och ambulans.

Richard Andersson, Ambulanssjuksköterska Region Kronoberg

Anders Hedenfalk, Ambulanssjuksköterska Region Jämtland Härjedalen

Torsdag 23 Maj

9:00 - 9:30

Boka din plats!

Det mobila COSMIC – sparar tid och ökar kvaliteten

Här fokuserar vi på det mobila stödet som sparar minst en timme per dag och användare. Med det mobila stödet kan de flesta uppgifter utföras direkt bedside vilket bidrar till mer patientnära vård. Vi kommer att gå igenom hur det mobila stödet fungerar och vi kommer att titta närmare på de rollbaserade apparna som stödjer exempelvis läkares och sjuksköterskors arbete. Vi fokuserar även på införandeprocessen och vilka tjänster som krävs för ett nytt mobilt arbetssätt.

Karim El Gamrawi, Business Analyst Cambio


12:00 - 12:30

Boka din plats!

Programpunkt presenteras inom kort


13:00 - 13:30

Boka din plats!

Taligenkänning i COSMIC

Taligenkänning är så mycket mer än bara tal till text. Med Nuance Dragon™ kan du styra COSMIC med hjälp av tal och såklart få din dikterade text direkt in i COSMIC. Vår verksamhetskonsult Mikael Kindblad har erfarenhet från flera av våra pilotinstallationer och kan berätta och visa hur framtidens dikteringssituation kan se ut i din COSMIC installation och vilka de viktiga framgångsfaktorerna är.

Mikael Kindblad, verksamhetskonsult Cambio


14:00 - 14:30

Boka din plats!

Cambio CDS – ett journalsystemsoberoende kliniskt beslutsstöd som räddar liv 

Kom och lyssna på hur Cambios kliniska beslutsstöd fungerar och hur det kan stötta vårdpersonal att ge ännu bättre vård till patienter. Beslutsstödet går att integrera med vilket journalsystem som helst.

Jimmy Axelsson, Produktägare Cambio 

Isabelle Jensen, Produktspecialist Cambio